Bing

Terug

Maatregelen gebruiker


  • Gebruik machines met watertoevoer. Doe water bij het werk, dan kan stof zich niet verspreiden. Het geldt zeker voor het werken op grote oppervlakken, zoals vloeren.
  • Zuig stof dat vrijkomt zo dicht mogelijk bij de bron af. Gebruik gereedschappen met ingebouwde afzuiging. Of voer stof via een slang naar een (mobiele) afzuig- of filterinstallatie of industriële stofzuiger met stofopvang en stofilter.
  • Ruim stof zo snel mogelijk op. In de praktijk voldoen ook stofzuigers met een L-filter en klopinstallatie.
  • Goede ventilatie vermindert het stof op de werkplek. Wat vrijkomt wordt naar buiten gevoerd.
  •  Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en in ieder geval adembescherming waar veel stof is.
  • Gebruik machines en gereedschappen op de juiste manier, inclusief bijbehorende stofkappen en stofzakken en houdt ze schoon. Verwissel regelmatig filters en afvalzakken.