Bing

Terug

Stof en de (wettelijke) regels


Beleidsregel Kwarts

De Beleidsregel Kwarts is een soort vier-stappenplan om blootstelling aan kwartsstof tegen te gaan in volgorde van belangrijkheid:
1. Vermijden aan de bron: pas alternatieve materialen of technieken toe.
2. Afzuiging / ventilatie: werk met bronafzuiging, bronomsluiting en goede ruimteventilatie.
3. Vermijden blootstelling: voer het meest risicovolle werk het eerst uit, of houdt het gescheiden van andere werkzaamheden.
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken: alleen als laatste middel en dan alleen tijdelijk.

Een beleidsregel is geen wettelijk voorschrift, je mag er van afwijken. Iedereen dient echter wel te voldoen aan minimaal hetzelfde beschermingsniveau. Een bouwbedrijf moet dit kun-nen aantonen in het kader van de verplichte risico-inventarisatie & evaluatie (RIE).

MAC-waarde

Voor schadelijke stoffen is een wettelijke grenswaarde bepaald, ook wel MAC-waarde genoemd (maximale aanvaarde concentratie). Het zijn concrete, gekwantifceerde normen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoe groter de gezondheidsrisico’s van blootstelling op de werkplek zijn, des te strenger (lager) de normen. MAC-waarden zijn absolute blootstellingsgrenzen, gemeten over een achturige werkdag en aangeduid met MAC TGG-8u.

De MAC-waarde van kwartsstof is 0,075 milligram per kubieke meter lucht. De MAC-waarde van houtstof is 2 milligram per kubieke meter lucht. MAC-waarden van alle schadelijke stoffen zijn opgenomen in de Nationale MAC-lijst van het minsterie van SZW.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW ziet er op toe dat bouwvakkers en bouwbedrijven zich houden aan de wetten en regels op het gebied van de arbeid. De Arbeidsinspectie controleert de naleving hiervan via inspecties in diverse bedrijfstakken en bezoekt vooral branches waar de meeste misstanden worden verwacht.